skip to main content

Gedachteniskapel Maliskamp


Omdat er na de sluiting van de Bernadettekerk in de Maliskamp geen spirituele omgeving meer was in de directe nabijheid van de kerk is er een gedachteniskapel gerealiseerd op de begraafplaats bij de kerk. Deze is enerzijds een nieuw onderdeel voor het geloofsleven van de Maliskampse parochiaan en anderzijds een plek voor nabestaanden die willen herdenken.

Wij hebben hiervoor een ingetogen ontwerp gemaakt. Het gebouw heeft een niet typisch kerkelijke vorm maar is voor zijn functie herkenbaar en past in de boomrijke omgeving. De kapel heeft een footprint van circa 20 m2 met eenvoudige constructie. Door de houten gevel- en dakbekleding heeft het gebouw een natuurlijke (warme) uitstraling waardoor het gebouw zich prima voegt in zijn omgeving. Een kruis in de achtergevel, in de vorm van twee kruisende glasbanen, geeft de gewenste verwijzing naar een spirituele geloofsomgeving, zonder er te veel de nadruk op te leggen. De houten spanten verwijzen enigszins naar de gewelfconstructie van het middenschip van een kerk, maar bovenal maken ze de constructie eenvoudig realiseerbaar. Door de witte afwerking van de binnenzijde van het gebouw krijgt het kleine gebouwtje een meer ruimtelijke beleving.

Lees meer

Gedachteniskapel Maliskamp
Gedachteniskapel bij begraafplaats Maliskamp
Houten gevel- en dakbekleding
Ingetogen ontwerp
Achterzijde Gedachteniskapel Maliskamp
Zijaanzicht Gedachteniskapel Maliskamp - detail
Detail gevelbekleding
Verlichting Gedachteniskapel Maliskamp